Nasza kadra

Katarzyna Wasiak

Ukończyła psychologię, pedagogikę w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogikę wspierającą z profilaktyką niedostosowania społecznego oraz zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Łódzkim. Skończyła także szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Warszawie oraz studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

Interesuje się wspieraniem rozwoju człowieka w całym cyklu jego życia, rozwojem osobistym, rozwojem twórczości, kreatywności i wyobraźni u dzieci, technikami szybkiego i skutecznego zapamiętywania oraz globalnym czytaniem. Od kilku lat prowadzi kreatywne zajęcia z dziećmi, rozwijające ich wyobraźnię, rozbudzające twórczość oraz wyposażające ich w techniki szybkiego i skutecznego zapamiętywania. Prowadzi również trening umiejętności społecznych w szkołach.

Uważa, że praca z dziećmi powinna polegać przede wszystkim na rozbudzaniu ich naturalnej ciekawości świata. Prywatnie bardzo lubi pływać i podróżować.