Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzyczno-ruchowe skierowane są do wszystkich chętnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rytmika stanowi wszechstronne narzędzie, które korzystnie wpływa na sferę psychiczną, fizyczną, emocjonalną i społeczną dziecka. Podczas zajęć śpiewamy, tańczymy, gramy na instrumentach, improwizujemy oraz przede wszystkim poznajemy świat poprzez świetną zabawę.

Rytmika kształci i rozwija:

  • pamięć i koncentrację,
  • wyobraźnię i kreatywność,
  • wrażliwość emocjonalną,
  • koordynację ruchową i prawidłową postawę ciała,
  • szybkość reakcji,
  • samoświadomość i poczucie własnej wartości,
  • predyspozycje słuchowo-głosowe i słuchowo-ruchowe,
  • umiejętność nawiązywania bliższego kontaktu z innymi osobami,
  • umiejętność współpracy w grupie.

Zajęcia muzyczno-ruchowe i nauka gry na prostych instrumentach umożliwiają dziecku nie tylko nabywanie elementarnej świadomości, ale przede wszystkim rozwijają jego sprawności i nawyki, które mają wpływ na orientację ruchową, szybkość reakcji, pamięć oraz myślenie.

Poprzez ćwiczenia fizyczne do muzyki, dziecko rozwija myślenie, rozumienie uczuć i emocje, wyrabia pamięć, uwagę, zdolność skupienia się.


Zajęcia organizowane są w cyklu rocznym – spotykamy się raz w tygodniu.
Czas trwania zajęć 30 min lub 60 min.