Bajkoterapia

Bajkoterapia to wykorzystanie baśni i bajek w celach edukacyjnych, relaksacyjnych i terapeutycznych. Dzięki bajkoterapii dziecko zaczyna rozumieć świat i zasady w nim rządzące, poznaje też kulturę, zwyczaje i obyczaje oraz rozwija swoją wyobraźnię i pogłębia zainteresowania. Co więcej, bajkoterapia wyzwala różne emocje, pozwala odreagować frustracje i napięcia i zaspokaja podstawowe potrzeby emocjonalne dziecka. Pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy.

Dziecko na swojej drodze spotyka wiele różnych trudności, z którymi musi się zmierzyć. Jest to stresujące zarówno dla niego jak i dla rodziców.

Podczas całorocznego kursu uczestnicy:

 • Zwiększają samoświadomość i ułatwiają poznanie siebie,
 • Rozwijają swoją inteligencję emocjonalną,
 • Uczą się rozpoznawać emocje swoje i rówieśników,
 • Poznają konstruktywne sposoby rozładowywania napięcia i złości,
 • Wzbogacają swój wewnętrzny świat o głębokie refleksje dotyczące życia i siebie,
 • Przyjemnie spędzają czas,
 • Nabywają umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i problemami,
 • Rozwijają swoją empatię i umiejętność spojrzenia na sytuację z innej perspektywy,
 • Wzmacniają swoje poczucie bezpieczeństwa,
 • Lepiej rozumieją otaczający świat,
 • Poznają reguły i zasady rządzące światem,
 • Rozwijają swój intelekt,
 • Wzbogacają słownictwo,
 • Doskonalą funkcje językowe,
 • Pogłębiają umiejętności formułowania własnych opinii i myśli,
 • Osiągają swobodę w procesie myślenia i wypowiadania się na różnorodne tematy,
 • Dostrzegają związki przyczynowo – skutkowe w zachowaniu bohaterów bajek,
 • Rozwijają swoją wiedzę o świecie,
 • Poprawiają koncentrację uwagi,
 • Rozwijają swoją pamięć,
 • Rozwijają kreatywność i wyobraźnię,
 • Łatwiej odróżniają dobro od zła,
 • Rozmawiają o moralnych postawach bohaterów, utożsamiają się z nimi,
 • Konstruują swój własny system wartości,
 • Kształtują swoją wrażliwość moralną,
 • Mają możliwość naśladowania pozytywnych wzorców,
 • Uczą się szacunku do innych osób,
 • Poznają normy społeczne,
 • Naśladują i powtarzają poznane słowa,
 • Kształtują swoją umiejętność komunikowania się z innymi,
 • Poznają sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w obliczu kłótni,
 • Budują pozytywne poczucie własnej wartości,
 • Zaspokajają swoje emocjonalne potrzeby,
 • Budują pozytywne skojarzenia z czytaniem,
 • Kształtują umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • Uczą się konstruktywnych metod rozwiązywania nieporozumień,
 • Doskonalą umiejętności komunikowania się z rówieśnikami,
 • Doskonalą umiejętności wyrażania siebie.

Bajki odgrywają dużą rolę w procesie rozwoju i wychowania dzieci. Wspierają rozwój osobowości, pozwalają rozpoznawać swoje wewnętrzne problemy i wyposażają dzieci w gotowe sposoby radzenia sobie z nimi.

Na bajkoterapię zapraszamy dzieci w wieku:

 • 3 – 6 lat,
 • 7 – 9 lat,
 • 10 – 13 lat.